Výbor ZRPŠ

Školský rok 2015/2016

Predsedníčka: p. M.Walnerová

 

 

Podpredsedníčka: p. K Frčková

 

 

Zapisovateľka: p. J.Binderová

 

 

Hospodárka: p. Z.Remiarová

 

 

Revízna komisia:

 

 

p. Ľ.Stehlíková, p. Veselovská

 

 

p.Didiová

 

 

Triedni dôverníci:

 

 

p. Šemodová, p. Feriancová

 

 

 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2018