Zamestnanci

Zoznam pracovníkov ZŠ

  • Mgr. Milena Havranová – riaditeľka školy, triedna učiteľka 3. a 4. ročníka
  • Mgr. Marek Halabuk – triedny učiteľ 1. a 2. ročníka
  • Viera Hanzelová – vychovávateľka
  • Renata Štrbová – kuchárka
  • Ľubica Remiarová – školníčka,upratovačka

Zoznam pracovníkov MŠ

  • Jana Frčková – zástupkyňa, učiteľka
  • Jarmila Vydarená – učiteľka
  • Jana Školiaková – školníčka, vedúca jedálne
 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2018