Triedne projekty 2016/2017

Povolania od A po Z

Spoznávali sme abecedu, význam jednotlivých povolaní, učili sme sa komunikovať a snívali sme o tom, že keď vyrastieme budeme niekým užitočným. Nakoniec sme si všetko spojili do jedného leporela.Čítaj ďalej

Život okolo nášho jazierka

Druháci objavovali po celý školský rok záhady živočíšneho i rastlinného sveta a to priamo, naživo. Počas celého roka sme mali možnosť sledovať ako sa naše jazierko mení a život v ňom i pri ňom tiež.Mali sme možnosť pozorovať rozmnožovanie žiab, kvitnutie záružlia či lekna, vodu ako zamŕza, či v lete vyparuje.  Svoje vedomosti, pozorovania a objavy sme zhrnuli v ...Čítaj ďalej

Zaujímavé miesta Slovenska od A po Z

O tom že je naše Slovensko krásne a zaujímavé sa naše tretiačky presvedčili aj počas celého školského roka, nielen v predmete vlastiveda, ale aj na čítaní a písaní.Spoznávali sme zaujímavé miesta Slovenka a podelili sme sa s našimi objavmi aj so spolužiakmi i rodičmi na záverečnej prezentácii.Svoje celoročne zhotovované postery sme spojili do jedného úžasného ...Čítaj ďalej

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019