Triedne projekty 2017/2018

Naša kniha rozprávok

Žiaci 3. a 4. ročníka po celý školský rok čítali nielen v škole  ale aj doma . Knižku si vybrali podľa vlastného záujmu, či už z knižnice v škole alebo zo svojej domácej . Prečítanú knižku prezentovali pred spolužiakmi, porozprávali o tom čo ich v knihe zaujalo, ako sa volal autor, ilustrátor a hlavní i vedľajší hrdinovia. Poster, ktorý si zostavili k ...Čítaj ďalej

Ako sme spoznávali celý rok našu obec Prenčov

Do tohto projektu sa nezapojili len žiaci tretieho ročníka, ale mnohé pamätihodnosti našej obce sme navštívili všetci. Tento projekt sme spracovávali celý rok v podobe pojmovej mapy, kde sme si zaznamenávali dôležité objavy a poznatky či už z histórie obce, pri spoznávaní starých remesiel, okolia obce, jej zvyky a tradície.Navštívili sme kováčsku dielňu, vynášali sme ...Čítaj ďalej

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019