Náš EKO-kódex

Ak si správny ochranár
svoju prírodu vždy chráň!

Odpad správne separuj
zbytočnému odhadzovaniu smetí
sa vyvaruj!

Elektrinou neplytvaj
svetlo za sebou vypínaj!

Voda je tekutina vzácna
a vôbec nie je lacná.
Keď ňou šetríme
vodné zdroje chránime!

Každý správny žiak
zošity z recyklovaného papiera
by mal mať!

Aj ovzdušie chránime
do školy autom chodiť sa bránime!

Máme zdravé nohy, ktoré
nás dovedú do
ZELENEJ ŠKOLY!

                                                                                           Čo to je ten kódex?

Pani učiteľky nám vysvetlili, že sú to pravidlá, ktorými by sa mal každý správny ochranca prírody riadiť ,správať sa a žiť podľa nich preto, aby prispel k zachovaniu našej krásnej prírody.

Ako sme začínali?

Tvorili sme si vlastné nápady na to ako ochrániť prírodu a kreslili sme čo je na nej krásne. Tu sú naše výtvory.

Skúšali sme hovoriť a zapisovať čo je pre prírodu dobré a čo jej škodí.
Vytvorili sme si tieto pravidlá:

  • Chránime prírodu pre budúce generácie           
  • Šetríme elektrickou energiou
  • Šetríme vodou
  • Separujeme odpad a znižujeme jeho produkciu
  • Vysádzame stromčeky a staráme sa o ne
  • V zime kŕmime zvieratká
  • Do školy chodíme pešo, alebo na bicykli
  • Čistíme prírodu
  • Bojujeme proti čiernym skládkam
  • Nakupujme ekologické výrobky


Pravidlá, ktoré sme si stanovili v Ekokódexe sú pre nás zákonom. Chceme a budeme sa snažiť ich skutočne dodržiavať nielen kým budeme chodiť do Zelenej školy ale aj vtedy keď budeme dospeláci. Keďže sme ešte deti tieto pravidlá sa nám páčia viac ako básnička, pomohli nám ich dať do veršov naše pani učiteľky...   

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019