Náš EKO-tím

 

Do aktivít Zelenej školy sa zapájajú všetci žiaci našej školy. Užší EKO-tím však tvoria zástupcovia z radov žiakov,rodičov,zamestnancov a pedagógov školy. Kolégium sa stretáva nepravidelne. Zo zasadnutí sa vedú podrobné záznamy. Kolégium Zelenej školy je riadnym poradným orgánom školy.

V školskom roku 2015-2016 pracujú v EKO tíme všetci žiaci školy a pedagógovia.

Oficiálne stretnutia zvolávame podľa potreby, prizývame rodičov a priateľov školy

Eko tímy v školských rokoch 2010-2015

Dokumenty:2010-2011
2010-2011
2011-2012
2011-2012
2012-2013
2012-2013
Ako pracujeme
Ako pracujeme
 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019