Roztrúbme to všetkým

Široká verejnosť sa dozvedá o našich aktivitách rôznymi spôsobmi:

 • priamo v škole si môžu návštevníci školy prezerať fotografie
 • prostredníctvom tejto web stránky sa dozvedajú podrobnosti
 • pripravujeme relácie do obecného rozhlasu
 • uverejňujeme články do obecných novín Prenčovan
 • uverejňujeme články do ekologických časopisov
 • vydali sme a šírili CD Príroda je kamarátka s piesňam o prírode
 • s divadlom "Špinka a Špinko" sme sa prezentovali na Envirofilme 2010 v Banskej Štiavnici
 • aj divadlo na tému voda "O Kvapôčke Ruženke" mohli vidieť deti z MŠ na Environfilme 2O12
 • v priestoroch školy máme nainštalovanú výstavku našich prác z odpadu
 • verejnou výstavou žiackych prác z odpadu sme sa predstavili v kultúrnom dome
 • každoročne v decembri informujeme občanov obce Prenčov o aktivitách Zelenej školy na verejnom hovore
 • zhotovujeme prezentačné postery
 • prezentovali sme sa v Národnej rade v Bratislave
 • vyrábame a rozdávame infoletáky pre občanov Prenčova
 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019