VODA

Plníme akčný plán na tému VODA

V rokoch 2011-2013 sme si stanovili nové ciele v oblasti VODA. To, že je to  tekutina  už naše deti vedeli, ale aká je pitná voda vzácna a prečo ňou musíme šetriť sa dozvedali postupne počas dvoch rokov. Muselo pretiecť veľa vody v potoku Štiavnička, aby sme mohli povedať,že ciele ktoré boli pred nami sa nám podarilo naplniť a že sme opäť pre prírodu urobili ...Čítaj ďalej

EKO-kódex Voda

Našou prioritnou témou v rokoch 2011 -2013 bola VODA a preto sme časť EKO-kódexu o vode Voda je tekutina vzácnaa vôbec nie je lacná. Keď ňou šetríme, vodné zdroje chránime! trochu rozšírili a venovali sme sa mu podrobnejšie.Deti tvorili pravidlá podľa vlastných skúseností, ktoré zažili a naučili sa o vode. Za logo VODY si zvoli kvapôčku Ruženku a tak ...Čítaj ďalej

Prvý projektový deň o vode

Začali sme získavaním poznatkov o množstve vody na našej modrej planéte. Už z jej názvu je jasné, že vody máme na planéte dosť,ale tá ktorá sa dá piť predstavuje len 1% z jej celkového množstva. Deti si túto situáciu ľahko predstavili hrou s guličkou plateliny.Pani učiteľky pre ne pripravili poučnú prezentáciu. Svoje vedomosti si mohli overiť v minikvíze o vode.Ďalej ...Čítaj ďalej

Ako vzniklo logo KVAPKY RUŽENKY?

Vyhlásilii a uskutočnili sme výtvarnú súťaž s nápadmi našich detí ako by asi mohla vyzerať kvapka vody. Žiaci kreslili a vymýšľali rôzne mená a podoby. Z ich nápadov sme urobili výstavu a deti mali možnosť hlasovať o víťazovi. &a tak teda vznikla Ruženka, ktorá nás sprevádza v triedach dodnes a upozorňuje, aby sme vodou šetrili!Čítaj ďalej

Návšteva domácej čističky odpadovej vody

To aké dôležité je vodu z domácností vyčistiť skôr ako sa dostane do verejnej kanalizácie alebo priamo do miestneho potoka sa žiaci presvedčili na vlastné oči. Zúčastnili sa exkurzie, na ktorej sa dozvedeli ako taká mini čistička funguje a ako sa treba o ňu starať. Následne sme navštívili veľkú ČOVku v Banskej Štiavnici. Mohli sme tak porovnávať a opäť sme sa ...Čítaj ďalej

Divadlo O Kvapke Ruženke

Poučiť o vode sme chceli aj deti z našej materskej školy, ktoré sa s nami pravidelne zúčastňujú na všetkých aktivitách Zelenej školy. Nacvičili sme pre nich divadlo o kolobehu vody v prírode. Nakoniec naše divadielko vzhliadli aj deti banskoštiavnických materských škôl ako aj široká verejnosť obce Prenčov. Divadielkom sme otvárali aj naše záhradné jazierko.Čítaj ďalej

Projektový deň NAŠE JAZIERKO

Skôr ako sme začali budovať ozajstné jazierko, chceli sme sa o vodných živočíchoch a rastlinách čo najviac naučiť. Namaľovali sme si návrh nášho jazierka. Žiaci kreslili vodné živočíchy a rastliny a vymýšľali o nich krátke básničky.Čítaj ďalej

Záhradné jazierko

Vodná plocha v bezprostrednej blízkosti školy vždy poteší a hlavne poskytne žiakoch nespočetné množstvo možností skúmať, pozorovať, objavovať a starať sa. Vďaka dotácii z projektu HSBC Klimatická iniciatíva "Návrat vody do krajiny",sa nám náš sen podarilo naplniť. Máme dokonalú názornú učebnú plochu, kde môžu žiaci sledovať vývoj žaby od vajíčka, cez ...Čítaj ďalej

Svetový deň vody

22.marec patrí práve vode. My tento rok už druhým rokom oslavujeme zábavným učením. O čom? No predsa o vode. Zaujíma nás využitie vody v minulosti, dnes, skúmame ju pod mikroskopom, simulujeme ropnú škvrnu na hladine vody a snažíme sa vyskúmať čím sa ju dá čo najlepšie odstrániť a zabrániť tak ekologickej katastrofe. Učíme sa pomáhať vtáčikom, ktorí majú perie ...Čítaj ďalej

Pijeme zdravú vodu z vodovodu

Piť nezdravé, silne sladené nápoje je pre deti škodlivé. preto sme aj v našej škole začali s kampaňou Pijeme zdravú vodu z vodovodu. My sme si k tomu pridali aj varenie bylinkových nesladených čajov alebo sladených prírodným cukrom, ktoré si sami dopestujeme na našom bylinkovom záhone. Postupne si privykáme.Čítaj ďalej

Lesná studnička v našej opatere

Zavŕšením dvojročného obdobia na tému VODA bola obnova lesnej studničky v CHKO Štiavnické vrchy. Pri potulkách prírodou v okolí Prenčova sme objavili zabudnutý prameň, ktorý bol veľmi zničený, okolie bolo dostúpané od dobytka, ktoré sa chodí do okolia pásť.Chceli sme toto miesto zveľadiť a hlavne vrátiť ľuďom, ktorí sa radi túlajú zdravú a čistú vodu z vodného ...Čítaj ďalej

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019