Ako sme začínali

Sme malá škola pod Sitnom v obci Prenčov. Sme neoddeliteľne spätí s prírodou, učíme sa ju chrániť a zveľaďovať. Už v predchádzajúcich rokoch sme venovali enviromentálnej výchove v našej škole veľkú pozornosť. Aj keď nie je samostatným predmetom, tvorí jednu z prierezových tém nášho školského vzdelávacieho a výchovného programu.
Ochrana a tvorba životného prostredia nás sprevádza po celý rok, či už pri tvorbe rôznych detských projektov o vode, pôde, ovzduší, či živočíchov, starostlivosťou o náš areál školy, ale dávame príklad aj dospelým v obci pravidelným čistením, pestujeme vlastné ovocie a zeleninu, vysádzame stromčeky o ktoré sa ďalej staráme, pri každej možnej príležitosti , separujeme odpad, šetríme vodou a elektrickou energiou, chodíme do prírody, ktorá nás obklopuje, kde spoznávame rastlinky i zvieratká.
Už v minulosti sme spolupracovali s Geoparkom a SEV v Banskej Štiavnici a zúčastňovali sme sa akcií pod názvom Jar pod Sitnom.
Chceme sa ale posunúť vpred,skúsiť niečo nové, naučiť sa naozaj žiť ekologicky
V školskom roku 2009/2010 sme sa zapojili do projektu ZELENÁ ŠKOLA a pokúsime sa získať certifikát Zelenej školy a tým sa zaradiť medzi stovky škôl na Slovensku, ktorým sa to už podarilo.
Táto cesta bude neľahká a musíme k nej prekonať 7 dlhých krokov, ale veríme že spoločným úsilím pedagógov, prevádzkových pracovníkov, rodičov a hlavne našich žiakov sa nám podarí presvedčiť, že nám na budúcnosti našej prírody záleží.

 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019