Naše úspechy

Certifikát za obdobie 2013-2015

Po splnení akčného plánu na tému VODA sme ďalším auditom zistili , že je potrebné dať sa cestou Tvorby a ochrany životného prostredia. V akčnom pláne na dva ďalšie roky sme sa sústredili na edukačnú činnosť v tejto oblasti. Riadili sme sa heslom, že len ten, kto prírodu dokonale pozná, vie ju aj chrániť. Počas dvoch rokov naši žiaci získali veľa cenných ...Čítaj ďalej

Certifikácia za obdobie 2011-2013

Po tom ako sme získali ocenenie za tému ODPADY, ihneď sme odštartovali ďalšie dvojročné obdobie na tému VODA. Po usilovnej práci v máji 2013 sme privítali na pôde školy hodnotiacu návštevu, ktorá so žiakmi i zamestnancami živo diskutovala a našu prácu ocenila i poradila, v čom máme svoje smerovanie zlepšiť. Sme naozaj radi, že titul Zelenej školy sme obhájili a bol ...Čítaj ďalej

Certifikát za obdobie 2009-2011

Po získaní diplomu sme v téme ODPADY ďalej pokračovali. Realizáciou poslednej aktivity nášho akčného plánu sme splnili vytýčený cieľ. Aj hodnotiaca návšteva Zelenej školy vo Zvolene usúdila, že naša dvojročná práca bola pre prírodu prospešná a škola sa posunula o krok vpred. Na slávnostnej certifikácii v Bratislave, v októbri 2011, sme prevzali certifikát ZELENEJ ...Čítaj ďalej

Diplom "Na ceste k Zelenej škole"

Na slávnostnom podujatí odovzdávania certifikátov Zelenej školy dňa 22.10.2010 vo Zvolene riaditeľka školy prevzala z rúk odborného garanta programu Zelená škola Richarda Medela a manažéra programu Zelená škola Radoslava Pláničku ocenenie za environmantálne aktivity v školskom roku 2009/2010 – diplom "Na ceste k Zelenej škole", platný pre školský rok 2010/2011.Učíme ...Čítaj ďalej

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019