Bezpečne na Vianoce

Blížia sa sa najkrajšie sviatky roka, my budeme mať dlhé prázdniny, preto musíme vedieť, na čo si musíme dávať pozor, aby sme sa zdraví vrátili do školy. Požiare, či úrazy pri športe môžu ohroziť naše zdravie a život. Učili sme sa privolať pomoc, skúmali sme vlastnosti vody pri teplote 0 C, vyrobili sme teplomer, merali sme teplotu snehu a skúmali sme trenie predmetov a zisťovali ,ktoré sa zohrievajú.

Dokumenty:

Publikované 03.01.2020


Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2023