Pre rodičov

Naši Zvedavci s témou BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKÔLKY. 

Rozprávali sme sa o dopravných prostriedkoch a aj o pravidlách ktoré musíme aj my dodržiavať. Aby to mali detičky zaujímavejšie, prišiel nás navštíviť pán policat. Ten deťom porozprával ako majú prechádzať cez cestu, aké sú pravidlá na ceste pre autá a aj pre chodcov. Taktiež sme si vysvetlili aj význam dopravných značiek. To čo nám pán policajt rozprával, sme si išli na priechod pre chodcov - vyskúšať.
Detičky sú šikovné a všetko si zapamätali.
Dokumenty:

 

Predvianočný čas v našej materskej škole.

Znova prichádza ten zázračný čas. Čas tajných želaní, očakávania i splnených túžob. Kto viac sa na Vianoce teší ako ...
Publikované 16.12.2021
Čítaj ďalej

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2023