Výbor ZRPŠ

V školskom roku 2019/2020

predseda ZRPŠ: Ing. Renáta Bukovinská

členovia ZRPŠ: Marianna Hanová                   Slávka Piatrová                           Gabriela Petrášová

                          Ľudmila Hlaváčová                Margita Bartošová                        Janka Veselovská

                          Monika Kalanošová


Stretnutia sú veľmi príjemné, neformálne s účasťou detí a ukážkou vyučovacích aktivít. Pohostenie pre rodičov pripravujú deti na krúžku varenia
 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2022