Otvorená hodina pre predškolákov

Dňa 4. apríla 2022 zavítali do našej školy budúci prváci z materskej školy  aj s p. učiteľkami a niektorými mamičkami... Škôlkári začali stretnutie na veselú nôtu – pesničkou „Prileteli vtáčky“.  Mali sme na to hodinku, aby  sme kamarátom zo škôlky ukázali čo a ako sa učíme v škole na jednotlivých predmetoch. Vybrali sme si tému vtáky, nakoľko bol nedávno 1.apríl - Svetový deň vtáctva. Hovorili sme o všetkom: o potrave, druhoch, prostredí kde žijú, o úžitku z nich, ako žijú - formy spoločenstva, vypočuli sme si nahrávky ich zvukov, poprezerali obrazový materiál a iné...Náš prvák Miško musel vylúštiť tajničku, aby sme zistili kto tak nádherne spieva. Pustili sme si spev slávika. Navzájom sme si pomáhali - škôlka a škola. Starší žiaci už vedia  čítať a písať / slová a vety, ba dokonca aj celé príbehy /. Naše druháčky prečítali svoje príbehy, ktoré súviseli s učivom zo slov. jazyka / tvrdá slabika ly, lý /. Napísali o „Lýdii a lykožrútovi“  / Viky Adamovicová /  a o „Lyske a lykožrútovi“ / Zuzka Kondeková /. Ona rada kreslí, tak pridala aj ilustráciu. Ich výtvory pošleme kamarátom do školy zo Sv. Antona. Oni nám to vydajú v ich školskom časopise „Naše Coburgoviny“ ako pozdrav z Prenčova. Tretiaci nám ukázali tvorbu pojmových máp /učivo z prírodovedy: o lastovičke, drozdovi a sýkorke/. Pán učiteľ Niko Gavalier bol skvelý... Predškoláci nás počas vyučovacej hodiny sledovali a veľmi horlivo sa zapájali do našich rozhovorov. Odpovedali na naše otázky, boli zvedaví a tvoriví. Obdarovali sme ich malými darčekmi, vystrihli sme im vtáčie menovky. A oni si do nich napísali svoje meno.  Sami, šikovní sú, veru tak...Potom sme k menovke prilepili pierko zo sliepočky, na pamiatku...A čaká nás ešte výroba vtáčích hniezd / z blata a slamy/. Jupí, to bude zábava!

Ďakujeme za príjemné chvíle s Vami, príďte aj nabudúce na návštevu do školy...
Tešíme sa na Vás,

VAŠI školáci
Publikované 04.04.2022


Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2023