Otvorenie školského roka 5. september 2022

Prvý školský deň 5. septembra 2022 sme spolu na pôde školy privítali nových prváčikov. Zoznámili sa s ostatnými žiakmi a priestormi školy aj s novým učiteľom Ivanom Lukáčom. Potešili sme aj hojnej účasti rodičov, prišiel nás pozdraviť aj poslanec Obecného zastupiteľstva pán Peter Krieger. Ochutnali sme limonádu, kávu... Veríme, že milý začiatok v rodinnej atmosfére bude mať pokračovanie, a že školský rok prežijeme vo vzájomnej harmónii. Ďakujeme.


Publikované 05.09.2022

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2023