Pre našich starkých

Celý október je mesiacom úcty k starším.Učíme sa ctiť si starších celý rok a navzájom si pomáhať a byť priateľský.Rozprávky máme radi a tak sme si zahrali o dedkovi a repe. Aj tam si musia všetci pomáhať, aby spoločne repu vytiahli. My sme si pripravili pre jubilantov v našej obci krátky kultúrny program.

Dokumenty:

Publikované 13.10.2019


Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2023