Predvianočný čas v našej materskej škole.

Znova prichádza ten zázračný čas. Čas tajných želaní, očakávania i splnených túžob. Kto viac sa na Vianoce teší ako deti?                                                      

V materskej škole sme toto predvianočné – adventné obdobie venovali rôznym zaujímavým tvorivým i slávnostným aktivitám. So zažatím prvej adventnej sviečky sa do škôlky začala pomaly vkrádať tajomná vianočná atmosféra. Každý deň deti počítajú dni, ktoré ešte zostávajú do Vianoc. Postupne otvárajú okienka na adventnom kalendári, kde ich čakajú malé prekvapenia. Učia sa básne, piesne, koledy, usilovne maľujú, strihajú, zdobia stromčeky, pečú medovníky a zhotovujú vianočné výtvory z rôzneho materiálu. Aj počas vychádzok vnímajú krásu vianočnej atmosféry, ktorú máme možnosť vidieť v našej obci, kde nielen obdivujú betlehem a adventný veniec, ale taktiež si upevňujú vedomosti o tradíciách a historických udalostiach spojených s vianočným obdobím.  Všetky deti sa tešia z týchto činností a navzájom okolo seba rozdávajú radosť a smiech...                                                                 

Prajeme všetkým deťom, rodičom a priaznivcom našej materskej školy Požehnané Vianočné sviatky, nech je náš svet naplnený dobrom a láskou nielen počas prichádzajúcich sviatkov, ale aj počas budúceho roka.

Za kolektív MŠ Janka Frčková
Publikované 16.12.2021


Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2023