Spomíname na našich blízkych

Rodina je nadovšetko. Učíme sa poznávať svoju najbližšiu rodinu(aj po anglicky). Poprosili sme aj rodičov a tak vznikli rozsiahle rodostromy. 2. novembra nezabudneme zapáliť sviečky pre tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Dokumenty:Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2020