Tenis do škôl

V septembri 2008 sa naša škola zapojila do projektu Tenis do škôl, podporovaný Slovenským tenisovým zväzom. Zakúpili sme tenisový balíček, ktorý obsahuje 2 tenisové rakety a loptičky pre každého žiaka .Žiaci sa tak môžu pod odborným vedením p. učiteliek dostať do tajomstva tréningu tenisu, ktorým začínali aj naše veľké tenisové hviezdy Slovenska.

Postupne na hodinách telesnej výchovy, ale aj v športovom krúžku, ktorý na škole funguje, si žiaci natrénujú prácu s loptičkou a raketou, prihrávky, hru o stenu i vo dvojici. V našej obci majú žiaci vytvorené dobré podmienky pre túto hru, pretože využívame viacúčelové ihrisko , ktoré je zriadené v športovom areály Prenčov.

Publikované 16.10.2013


Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2022