Záložka do knihy spája triedy

Aj v školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája triedy. Získali sme nových kamarátov zo Základnej školy Volyňka v Českej republike. Aj oni sa učia v takej malej školičke ako my, aj ich je len 9, aj oni sa učia medzipredmetovo, väčšinou v prírode a angličtina ich sprevádza každý deň. V novembri 2019 sme sa prvý krát spoznali, vymenili sme si listy a darčeky. Píšeme si aj na Vianoce a Veľkú noc. Nie je medzi nami žiadna rečová bariéra.Aj v čase mimoriadnej situácie kedy celý svet zasiahla pandémia COVID-19, sme si vymieňali darečky, pozdravy a prázdninovú poštu. V septembri keď sme sa vrátili do škôl sme opäť nadviazali spoluprácu a pre Vianocami sme si vymenili záložky a drobné darčeky.
Kontakt na ZŠ Volyňka:

http://skolavolynka.cz/ 

Základní škola Volyňka

Náměstí Svobody 147

38701 Volyně

Česká republika


 

Publikované 31.03.2020


12

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2022