Pod lupou

Monitorujeme Zeleň a ochranu prírody

Naše kolégium sa pravidelne schádza v širšom aj užšom zložení, aby sme zhodnotili plnenie nášho akčného plánu.Naše čiastkové úlohy sa nám darí plniť, čoho dôkazom sú naše články v sekcii Zeleň a ochrana prírody.  Šetrenie pitnou vodou sme úspešne zahájili projektovým dňom o izbových kvetoch, od kedy sme si do tried nosili dažďovú vodu. Boli na to ...Čítaj ďalej

Monitorujeme VODU

Náš akčný plán v oblasti vody je veľmi pestrý a ciele, ktoré sme stanovili sú pre nás záväzné a chceme pre ich splnenie urobiť čo najviac. Preto priebežne sledujeme naše pokroky, všetko zaznamenávame, fotografujeme a snažíme sa nedostatky odstrániť. Máme už označené vodovodné kohútiky výrazne a jasne? Návrh loga vodnej kvapky sme urobili výtvarnou súťažou, aj ...Čítaj ďalej

Monitorujeme ODPADY

Počas plnenia nášho akčného plánu prebieha monitoring a priebežné hodnotenie. Zúčastňujú sa na ňom samotní žiaci ,priebežne monitorujeme a výsledky plnenia zapisujeme: Má každý žiak desiatový box a používa stále tú istú fľašu na pitný režim počas dňa? Tým, žiakom, ktorí sa ešte nepridali k nám a každý deň zbytočne vyhadzujú plastové sáčky sme ...Čítaj ďalej

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019