Čo ponúkame

Školský úspech - Radosť z učenia - Učenie pre život

Sme škola rodinného typu v príjemnom dedinskom prostredí .

Máme 1-poschodovú budovu,  prízemie s kuchyňou a  jedálňou a novozrekonštruovanou telocvičňou. 

Na poschodí sú priestory 5 tried prispôsobené celodennému učeniu  a pobytu v ŠKD. 

Využívame počítačovú učebňu, tvorivú dieľňu. 

V triedach máme vytvorené centrá , obnovenú školskú knižnicu a čitateľský kútik a anglickú kaviareň.

V ŠKD sme si vytvorili relaxačnú zónu s televízorom a DVD prehrávačom – rozprávky a príbehy so zvieratkami máme radi.  

Máme kuchynku , v ktorej si spoločne varíme. 

Pestujeme si zeleninu a ovocie rovno pod oknami .

Sušíme bylinky a pijeme čaje z bylinkového slimáka.

V  záhradnom jazierku pozorujeme vodný život,

V oddychovej zóne s ohniskom často opekáme, niekedy spievame alebo tancujeme... 

Na vyučovanie využívame okolitú prírodu, aj altánok s letnou triedou. 

Športujeme na  multifunkčnom ihrisku a detskú zónu v našej záhrade si užijeme pri naháňačkách.

Staráme sa o lesnú studničku.

Spolupracujeme s Komunitným centrom.  

Škola je vybavená modernými vyučovacími pomôckami, školským nábytkom a farebne doladeným interiérom.

 ZŠ je zrekonštruovaná od septembra 2015. 

Pocit domova

Vo vekovo zmiešanej skupine žiaci dostávajú príležitosť zažiť situácie, ktoré ich naučia správať sa v kolektíve. 

Spolupráca upevňuje vzájomné vzťahy nepoznačené súperením a súťaživosťou. 

Staršie deti sa spontánne delia o vedomosti a zručnosti s mladšími, mladšie deti nachádzajú v prípade potreby pomoc a oporu u starších kamarátov.                      

Rozvíjame súdržnosť kolektívu pri každodenných činnostiach.

Vaše deti môžu byť vnútorne silné, nezakomplexované, iniciatívne osobnosti s veľkou sebaúctou a vlastným názorom.

Tešiť sa do školy

Obsah vyučovania pripravujeme a šijeme na mieru veku Vašich detí. 

Deti v škole zažívajú situácie, ktoré vychádzajú priamo zo   života. Sú im známe z  domu, z obchodu, z výletu.

Učia sa komunikovať, diskutovať, vyjadriť svoj názor.                                                   

Nemusia sa báť omylu, ale berú ho ako možnosť zlepšiť sa a posúvať vpred. 

Matematiku sa učia prirodzene na bežných  potrebách v domácnosti- nakúpiť, odmerať, odvážiť.

Veľa čítame. Spoločne, vo dvojiciach, individuálne spoznávame nových literárnych hrdinov, čítame encyklopédie, navštevujeme obecnú knižnicu. 

Učíme sa angličtinu využívať v bežnej reči, v rôznych situáciách počas dňa, príp. v našej novej anglickej kaviarni.

S úspechmi, ale aj neúspechmi sa podelíme s ostatnými v spoločnom rannom kruhu. Posielame si energiu na celý deň – stiskom ruky a želáme si vydarený a zážitkov plný deň či týždeň...


           


       


 

     


 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2024