Čo ponúkame

Chceme, aby Vaše dieťa zažívalo v škole úspech, aby sa do školy tešilo a učilo sa pre život

Sme škola rodinného typu.Máme jednoposchodovú budovu. Na prízemí sa nachádza kuchyňa s jedálňou. Máme aj neveľkú zrekonštruovanú telocvičňu. Na poschodí máme priestory piatich tried prispôsobené celodennému učeniu  a pobytu v ŠKD. Využívame počítačovú učebňu, tvorivú dieľňu. V triedach máme vytvorené hudobno dramatické centrum, čitateľský kútik, prírodovedecké a matematické centrum. Máme kuchynku v ktorej si spoločne pripravujeme zdravé jedlá. Pestujeme si vlastnú zeleninu a ovocie, sušíme bylinky a pije bylinkové čaje z našej bylinnej špirály.V  záhradnom jazierku pozorujeme vodný život,v oddychovej zóne s ohniskom sedávame a spievame s gitarou známe piesne. Na vyučovanie využívame aj okolitú prírodu. Na športovanie multifunkčné ihrisko a detské ihrisko v našej záhrade.Staráme sa o lesnú studničku.

Škola je vybavená modernými vyučovacími pomôckami .Celá škola je zrekonštruovaná od septembra 2015.     

Vaše dieťa sa u nás bude cítiť ako doma

V našom prostredí vekovo zmiešanej skupine žiaci dostávajú príležitosť zažiť situácie, ktoré ich naučia správať sa v                                kolektíve. Slobodná spolupráca upevňuje vzájomné vzťahy nepoznačené súperením a súťaživosťou. Staršie deti sa spontánne            delia o vedomosti a zručnosti s mladšími, mladšie deti nachádzajú v prípade potreby pomoc a oporu u starších kamarátov,                      nemusia sa hneď obracať na učiteľa V našom prostredí rozvíjame súdržnosť kolektívu pri každodenných činnostiach.Chceme, aby sa Vašich detí stali vnútorne silné, nezakoplexované, iniciatívne osobnosti s veľkou sebaúctou a vlastným názorom.

Vaše dieťa sa bude do školy tešiť

Obsah vyučovania pripravujeme a šijeme na mieru veku Vašich detí. Deti v škole zažívajú situácie, ktoré vychádzajú priamo zo              života. Sú im známe z  domu, z obchodu, z výletu.Učia sa komunikovať, diskutovať, vyjadriť svoj názor.                                                    Nemusia sa báť omylu, ale berú ho ako možnosť zlepšiť sa a posúvať vpred. Matematiku sa učia prirodzene na bežných                        potrebách v domácnosti- nakúpiť,odmerať, odvážiť.Veľa čítame- spoločne , vo dvojiciach, individuálne spoznávame nových                    literárnych  hrdinov, čítame encyklopédie. Píšeme listy kamarátom v zahraničí. Učíme sa angličtinu využívať v bežnej reči, v rôznych situáciach počas dňa.Píšeme si denníčky. So všetkým čo sa nám podarí, ale aj nepodarí sa podelíme s ostatnými v  spoločnom kruhu,ktorým začíname aj končíme deň v škole.

           


       


 

     


 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2022