Zamestnanci

Zoznam pracovníkov ZŠ

  • Mgr. Ingrid Kosmeľová - riaditeľka školy, triedna učiteľka 1.-4.ročník, ŠKD
  • Mgr. Ivan Lukáč, učiteľ 1.-4.ročník, ANJ, Informatika, ŠKD
  • Mgr. Monika Andrašeková - učiteľka NBV katolícke vierovyznanie
  • Mgr. Peter Soták - učiteľ NBV, evanjelické vierovyznanie

  • Renata Štrbová – kuchárka
  • Ľubica Remiarová – školníčka,upratovačka
  • Mgr. Eva Murančanová - vedúca školskej jedálne

Zoznam pracovníkov MŠ

  • Bc. Michaela Sitášová - vedúci zamestnanec
  • Iveta Kalužová - učiteĺka
  • Jana Školiaková – upratovačka
 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2023