Zamestnanci

Zoznam pracovníkov ZŠ

  • Mgr. Milena Havranová – riaditeľka školy, triedna učiteľka 1. a 3. ročník
  • Bc. Michaela Sitášová - vychovávateľka
  • Mgr. Monika Andrašeková - učiteľka NBV

  • Renata Štrbová – kuchárka
  • Ľubica Remiarová – školníčka,upratovačka
  • Ing. Zuzana Kondeková - vedúca školskej jedálne

Zoznam pracovníkov MŠ

  • Jana Frčková – zástupkyňa, učiteľka
  • Jarmila Vydarená – učiteľka
  • Jana Školiaková – upratovačka
 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2020