Staršie projekty

Záložka do knihy spája triedy

Aj v školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája triedy. Získali sme nových kamarátov zo Základnej školy Volyňka v Českej republike. Aj oni sa učia v takej malej školičke ako my, aj ich je len 9, aj oni sa učia medzipredmetovo, väčšinou v prírode a angličtina ich sprevádza každý deň. V novembri 2019 sme sa prvý krát ...
Publikované 31.03.2020
Čítaj ďalej

Rekonštrukcia zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Prenčov

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná v 10/2014. Bola schválená a v 01/2015 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2211012083501. Poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava, zastúpená Ľubomírom Jahnátkom, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.   Názov projektu ...
Publikované 11.11.2015
Čítaj ďalej

Tenis do škôl

V septembri 2008 sa naša škola zapojila do projektu Tenis do škôl, podporovaný Slovenským tenisovým zväzom. Zakúpili sme tenisový balíček, ktorý obsahuje 2 tenisové rakety a loptičky pre každého žiaka .Žiaci sa tak môžu pod odborným vedením p. učiteliek dostať do tajomstva tréningu tenisu, ktorým začínali aj naše veľké tenisové hviezdy Slovenska. Postupne na ...
Publikované 16.10.2013
Čítaj ďalej

Mliečna liga

Sme škola, ktorá sa snaží podporovať zdravie svojich žiakov. V roku 2004 sme sa zapojili do projektu Mliečna liga –Danone. Pravidelne odoberáme mliečne výrobky a jogurty, ktoré si majú žiaci možnosť denne zakúpiť. V roku 2008 sme sa zaradili medzi školy, ktoré odoberajú pre svojich žiakov mlieko v projekte Školský mliečny program. Na každého žiaka tak denne pripadne ...
Publikované 16.10.2013
Čítaj ďalej

Školské ovocie

Od septembra 2010 sme sa zapojili do projektu Školské ovocie. Tento projekt je zameraný na podporu konzumácie ovocia na školách a je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.Dodávateľom ovocnej šťavy je Boni Fructi spol.s.r.o. Dunajská Lužná. Deti dostávajú 100% jablkovú šťavu 1x do týždňa počas desiatovej prestávky. Ostatné dni zabezpečujeme príjem ovocia a zeleniny ...
Publikované 16.10.2013
Čítaj ďalej

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2024