Mliečna liga

Sme škola, ktorá sa snaží podporovať zdravie svojich žiakov. V roku 2004 sme sa zapojili do projektu Mliečna liga –Danone. Pravidelne odoberáme mliečne výrobky a jogurty, ktoré si majú žiaci možnosť denne zakúpiť. V roku 2008 sme sa zaradili medzi školy, ktoré odoberajú pre svojich žiakov mlieko v projekte Školský mliečny program.

Na každého žiaka tak denne pripadne 0,25 l mlieka, ktoré má možnosť vypiť v školskej jedálni počas prestávky alebo obeda. Do tohto projektu sú zapojení všetci žiaci našej školy. Mliekom nás zásobuje Tami-Tatranská mliekáreň.

Publikované 16.10.2013

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2022