Záujmová činnosť

V školskom roku 2019/2020 sme pre chvíle aktívneho oddychu ponúkli žiakom multifunkčný krúžok.Čo to znamená? V stredu od 13,00 do 15,00 sa žiaci môžu venovať činnosti na ktorú majú práve náladu - variť, tvoriť alebo relaxovať pri počítačových hrách. Niektorí akční stihnú za dve hodiny všetko.  

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2024