Fotogaléria

Naše tematické bloky sú vždy niečím zaujímavé a podporujú aktivitu, pozornosť , spoluprácu. Niektoré okamihy si môžete pozrieť .

 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2021