Online aktivita - Internetová bezpečnosť detí a mládeže 24.mája 2022


Publikované 24.05.2022


Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2024