Žiaci

V školskom roku 2022/2023 sa naša školská rodina rozrástla o jedného muža. Pán učiteľ Ivan učí 3. a 4. ročník, pani riaditeľka Inga zase prvákov a jedného druháka :).

V septembri sme privítali prvákov a prváčky: Mišku Rievajovú, Maroška Sitáša, Nelku Turskú, Tinka Gavaliera a Tea Kollára. Spolu s nimi sedí v triede aj druhák Miško Kanaloš.

V treťom ročníku pokračujú Viki Adamovicová a Zuzka Kondeková. Zdieľajú jednu triedu so štvrtákmi Nikom Gavalierom a Marekom Kanalošom.

Desať detí a dvaja dospelí plní chuti spoločne objavovať krásy a tajomstvá tohto sveta. 

 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2024