Rada školy

Predseda: Ing. Janka Binderová
                  Ing. Zuzana Kondeková
                  Ing. Mariana Hanová
                  Bc. Michaela Sitášová
                        Janka Frčková

Dokumenty:

 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2022