V čom sme dobrí? Čo nám chýba?

 

Environmentálny audit ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

Už v júni 2013, na konci druhého certifikačného obdobia ,sme začali hľadať ďalšie slabé miesta v našj škole pri tvorbe a ochrane prírody. Vyhodnotili sme si všetky oblasti . V téme Zeleň a ochrana prírody sa nám ukázalo, že je ešte čo dotvárať. Tému sme si vybrali za prioritnú v období 2013-2015. Audit sme teda dokončili podrobnejšie v januári 2014, aby sme mohli ...Čítaj ďalej

Environmentálny audit VODA

Na jeseň 2011 sme opäť uskutočnili audit vo všetkých oblastiach životného prostredia a tieto výsledky sme brali ako vyhodnotenie nášho posunu vpred a tiež východisko ďalšieho zlepšovania.Po úspešnom prvom certifikačnom období sme sa vrhli do novej témy VODA. Z poslednému prieskumu sme zistili, že je potrebné, aby sa žiaci venovali najvzácnejšj tekutine na Zemi, ...Čítaj ďalej

Enviromentálny audit ODPADY

Na začiatku prvého certifikačného obdobia na tému ODPADY sme museli najskôr získať prehľad o tom, čo v našej škole robíme správne a naopak v čom sa musíme polepšiť. Do jesenného auditu školy sme zapojili aj našich žiakov, ktorí zisťovali stav zelene v areáloch ZŠ a MŠ, počítali plochu školského pozemku, sadu, kde pestujeme ovocie a zeleninu, pomáhali pri ...Čítaj ďalej

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019