Ešte čosi

Popri aktivitách vyplývajúcich z akčného plánu sa naše spoločenstvo Zelenej školy venuje aj mnohým pravidelným každoročným činnostiam:

Staráme sa o školský areál počas celého roka

Prikrmujeme lesnú zver,kosíme trávu,sušíme seno

V zime sa staráme o vtáčiky, vyrábame kŕmidlá a búdky,chystáme im Vianoce

Zábavnou formou vzdelávame mladších kamarátov ,nacvičujeme poučné divadielka, vyrábame leporelá

Zbierame starý papier

Kompostujeme

Separujeme,tvoríme z odpadu

Čistíme okolitú prírodu CHKO Štiavnické vrchy,likvidujeme čierne skládky



 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019