Človek a zvieratá

Tak ako rastliny, tak aj živočíchy sú súčasťou nášho života. Aké zvieratá žijú v našom okolí, ktoré žijú vo voľnej prírode a ako ich máme chrániť, prečo majú význam pre les, to všetko bolo témou tohto týždňa.Na návštevu prišiel aj zamestnanec štátnych lesov a štátnej ochrany prírody.Žiačky 3.ročníka pripravili poučné prezentácie o krtovi,ježovi a mačke domácej. Druháci pripravili postery o vlkoch a spoločenstvách živočíchov.Zvieratká nám pomohli počítať s prvákmi do 7, zoznámili sme sa s Dedom Lesoňom, ktorý nás učil počítať jednoduché rovnice. Obkresľovali sme zvieracie stopy, ktoré sme potom merali v centimetroch a milimetroch a dĺžky sme porovnávali a zapisovali do tabuľky. Nechýbalo ani krátke divadielko, či zvieratko z papiera.Rozšírili sme si tiež slovnú zásobu o zvietarkách veľkých a malých. Svoje vedomosti o prírode sme si vyskúšali Kolesom šťastia.

Dokumenty:

Publikované 03.01.2020


Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2024