Všetky deti sveta

Opäť sme sa vrátili do školy. Hneď prvý deň sme oslávili MDD. Počasie nám prialo a tak sme celý deň strávili v školskej záhrade a vonku. Deti si mohli overiť svoje pohybové zručnosti na skákacom chodníku, či prekážkovej dráhe, mohli si vytvoriť vlastnú paletu z prírodnín, či z prírodnín vytvoriť obrázok. Vtipné vety vymýšľali chytením rybičiek s obrázkami. Najväčší záujem bol o papierový facebook, kde po dlhšom odlúčení mohli svojim kamarátom napísať odkaz.Radosť im urobili aj drobné darčeky pre potešenie.

Ďalšie dni tohoto týždňa patrili iným kultúram a deťom z iných krajín. Spoznali sme vlajky niektorých štátov Európskej únie, slovnú zásobu sme rozšírili o pomenovanie niektorých detských hračiek.Indiánske deti počítali s kamienkami, chlapci si vyrábali tomahauky a postavili indiánske stany, čítali sme si indiánske rozprávky. Vyskúšali sme si napísať meno po čínsky, vyrobili sme si ryžové vrecúška a so zatajeným dychom a súcitom sme sledovali film o tom ako ťažko sa žije deťom v Afrike.
Publikované 15.06.2020


12

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2024