Zvyky a tradície Vianoc

Ako si krátili chvíle do Vianoc naši predkovia v čase Ondreja a Lucie a aké zvyky zachovávame dnes na Vianoce.Pripravili sme si krátku scénku o Troch kráľoch, dievčatá si nacvičili tanec bosoriek a chlapci vyrobili drevené stolíky. Vyskúšali sme si liať olovo a varili sme šatôčky, do ktorých sme ukryli mená chlapcov.Vyrábali sme si svietniky na stôl, nacvičili sme si vianočné koledy, písali sme Ježiškovi.Pripravili sme darčeky a vianočné pozdravy kamarátom do Česka, deduškovi v domove dôchodcov a posledný deň pred prázdninami sme na vianočnej besiedke obdarovali spolužiakov a všetci sme boli obdarovaní.Zabávali sme sa pri hudbe a pochutnali sme si na koláčikoch, ktoré sme si sami upiekli.Nezabudli sme ani na vtáčiky, ktoré sme nakŕmili slnečnicou a lojom.

Dokumenty:

Publikované 03.01.2020


Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2024